FAQ

1.Obawiasz się deportacji?

Razem sobie z tym poradzimy. Deportacja przebiega na podstawie decyzji administracyjnej i zazwyczaj dotyczy osób, które nielegalnie przebywają na terenie danego państwa, pracują w nim bez właściwych zezwoleń lub stanowią dla niego zagrożenie. Ile ludzi tyle przypadków, ale od każdej decyzji można się odwołać. Zgłoś się a zobaczymy, co da się zrobić.

2.Otrzymałeś zakaz wjazdu do Polski?

Wspólnie z Apatris pomożemy Ci cofnąć tę decyzję! W zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu zawiera się zakaz ponownego wjazdu do Polski. Niezależnie od tego, czy otrzymałeś zakaz wjazdu na terytorium RP na okres 3 miesięcy czy 5 lat, przyjrzymy się Twojej sprawie j wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie problemu.

3.Co zrobić jeśli zgubię kartę pobytu?

3 dni od utraty karty powinniśmy powiadomić o tym wojewodę. Taki sam termin obowiązuje nas w przypadku znalezienia karty. Nowa karta będzie kosztowała nas 100 zł, kolejna każdorazowo 150 zł.

4.Złożyłem wniosek na wizę. Czy i jak mogę sprawdzić status mojej sprawy?

Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży. Osoba posiadająca wizę wielokrotnego wjazdu ważną na okres co najmniej 6 miesięcy może składać wniosek o nową wizę przed wygaśnięciem ważności wizy obecnie posiadanej. Ważność nowej wizy musi jednak rozpocząć się nie wcześniej niż data wygaśnięcia wizy poprzedniej – nie można bowiem posiadać dwóch wiz na ten sam okres czasu (na przykład, jeśli wiza jest ważna do 15 sierpnia, to ważność nowej wizy może najwcześniej rozpoczynać się od 16 sierpnia

5.Jestem obywatelem Polski. Jak można zalegalizować pobyt mojej żony w Polsce?

Aby Pana żona mogła zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie małżeństwa, Państwa związek małżeński musi być zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Następnie, Pana żona może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa, o które występuje się do urzędu wojewódzkiego do wydziału do spraw cudzoziemców. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy trwa około 2 miesięcy, ale może jednak ulec wydłużeniu. Podczas trwania procedury ubiegania się o zezwolenie, polskie instytucje weryfikują prawdziwość małżeństwa, czyli czy nie zostało ono zawarte w celu obejścia przepisów prawa. W tym celu, między innymi, małżonkowie są wzywani do urzędu, gdzie odpowiadają na pytania dotyczące ich małżeństwa. Pierwsze zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy jest wydawane na okres 1 roku.

6.Czy jeśli mam kartę Polaka to mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych czy powinienem się ubezpieczyć?

Jeżeli nie pracuje i nie studiuje Pan w Polsce i nie jest Pan ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu pracy lub studiów, to aby mieć ubezpieczenie w Polsce, powinien Pan wykupić prywatne ubezpieczenie w firmie prywatnej lub dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia.

7.Czy mogę pracować na wizie turystycznej?

Podejmowanie pracy na wizie turystycznej jest kategorycznie niedozwolone.

8.Złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - czy mogę wykonywać pracę w trakcie toczącego się postępowania?

Warunki konieczne do podjęcia pracy w Polsce przez obcokrajowców: • dysponowanie zezwoleniem na pracę, •uzyskanie oświadczenia od pracodawcy zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy, • kontynuacja pracy na tym samym stanowisku w tej samej instytucji i posiadanie otrzymanego wcześniej zezwolenia na pracę i pobyt czasowy, • zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę

9.Ubiegam się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – od czego zależy długość udzielonego zezwolenia?

Zezwolenie na pobyt czasowy traci swoją ważność wraz z końcem zawartej umowy miedzy obcokrajowcem i pracodawcą. W związku z długością zezwolenia ważny jest również przewidywalny okres zatrudnienia. Dotycząca tego deklaracja od pracodawcy powinna zostać dołączona do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

10.Jak mogę zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, gdy znalazłem nowego pracodawcę?

Kiedy następuje zmiana pracodawcy istnieje jedynie możliwość złożenia nowego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

11.Pracodawca chce zmienić warunki pracy określone w mojej umowie i zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Co należy zrobić?

W takiej sytuacji konieczne jest złożenie podania o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz zamieszczenie nowej umowy otrzymanej przez pracodawcę z informacją o zmianie warunków pracy.

12.Pracuję w Polsce, pozostaję w nieformalnym związku z obywatelką Polski, a także uczę się w szkole policealnej. Czy mogę otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wszystkie te okoliczności?

Art. 114 ustawy o cudzoziemcach mówi , że nie ma możliwości kumulacji podstaw prawnych, gdy jedną z przesłanek będzie wykonywanie pracy, dlatego wszystkie inne okoliczności nie mają wpływu na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy.