Śluby i rozwody

W Polsce możemy zawrzeć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego lub świątyni takiej jak kościół czy cerkiew, jednak aby małżeństwo zostało uznane za ważne, musi zostać zarejestrowane w USC.

Do zawarcia małżeństwa będzie nam potrzebny komplet dokumentów tj. odpisy aktów urodzeń, oraz jeśli dokument taki jest sporządzony w obcym języku należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie na język polski czy dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński. Jeżeli osoba wcześniej była w związku małżeńskim należy załączyć dokument poświadczający o rozwodzie. Dodatkowo cudzoziemiec składa zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem.

Cudzoziemiec zawierający związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego, o obywatelstwo na tej podstawie można się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim.